[ ↓ skip to navigation ↓ ]

Tavoitteena eläinten
hyvinvointi

Kaikki Hill's Pet Nutritionin hoitamat eläimet elävät rakastavassa, turvallisessa, leikkimismahdollisuuksia tarjoavassa ja puhtaassa ympäristössä. Käytämme vain noninvasiivisia humaaneja tutkimusmenetelmiä, joita tarvitaan kehitettäessä ravitsemustekniikkaa koirien ja kissojen elämän pidentämiseksi ja terveyden parantamiseksi. Läpimurtomme eläinten ravitsemuksessa ovat vertaansa vailla. Liiketoimintamme ja maineemme perustuu kaikkein korkeimpien eettisten standardien noudattamiseen.

Osoitamme päivittäin, että korkealaatuinen tieteellinen tutkimus ja eläinten hyvä hoito yhdessä parantavat lemmikkien terveyttä. Siksi Hill's suosii vain koirien ja kissojen vastuullista, välittävää ja humaanista hoitoa sekä toteuttaa sitä käytännössä. Kaikki tutkimukset, jotka on suoritettu joko Hill's Nutrition Center -keskuksessa tai ulkopuolisissa laitoksissa, kuten kotioloissa, eläinlääketieteellisissä kouluissa tai muualla, on suoritettava seuraavien Hill'sin tiukkojen sääntöjen mukaisesti:

  • Emme osallistu tutkimuksiin, jotka vaarantavat kissojen ja koirien terveyden. Kaikki Hill'sin tukemat tutkimukset on tarkoitettu säilyttämään eläinten terveys ja parantamaan sitä. Koirilla tai kissoilla ei tehdä eutanasiaa edellyttäviä kokeita.

  • Kun tutkitaan, miten ravintoaine imeytyy, jakautuu, toimii, varastoituu tai vapautuu koiran tai kissan kehossa, suorittamamme eläinlääketieteelliset tutkimukset vastaavat ihmisten ravintofysiologisia tai lääketieteellisiä tutkimuksia. Hill's ei tue tai tee tutkimuksia, joista aiheutuu kipua tai tuskaa koirille tai kissoille. Tämä perustuu käsitykseen, jonka mukaan kipua ihmisille aiheuttava toimi aiheuttaa sitä myös koirille ja kissoille.

  • Emme suorita tutkimuksia ilman vakuuttavia todisteita siitä, että voimme parantaa lemmikkieläinten terveyttä ja hyvinvointia. Näissä tutkimuksissa saavutetaan usein ravitsemusalan läpimurtoja, jotka parantavat miljoonien koirien ja kissojen elämää.

  • Pyrimme jatkuvasti löytämään keinoja, jotka vähentävät eläinkokeiden tarvetta. Suurelle osalle ruokintatutkimuksiimme osallistuvista kissoista ja koirista testit tehdään kotioloissa. Eläinlääkärimme ja ravintofysiologimme ovat taitavia kehittämään simulaatiomalleja. Esimerkiksi hammashoidon tutkimuksessa olemme ottaneet käyttöön ainutlaatuisen keinosuun, jonka avulla tutkitaan uuden ruuanvalmistustekniikan tehokkuutta. Olemme kehittäneet myös ruoka-aineiden ravintosisältöön perustuvan matemaattisen kaavan, jonka avulla on mahdollista laskea kissan virtsan tarkka pH-arvo ilman eläinkokeita.

  • Vakuuttaaksemme lemmikkieläinten omistajat terapeuttisten ruokatuotteidemme turvallisuudesta ja tehokkuudesta tuemme tutkimuksia, joissa käytetään koiria ja kissoja, jotka ovat sairastuneet luonnollisella tavalla. Emme osallistu tutkimuksiin, joissa käytetään kirurgisia tai ei-kirurgisia menetelmiä sairaustilojen luomiseksi tai simuloimiseksi.

  • Hill's Pet Nutrition Centerin ja kaikkien Hill'sin tukemien ulkoisten tutkimuslaitosten on täytettävä tai ylitettävä kaikki eläinten hoitoa koskevat toimialan ohjeet. Kaikkia ulkopuolisissa laitoksissa suoritettavia tutkimuksia varten nimitämme ja rahoitamme lemmikkieläinten edustajia, jotka ovat vastuussa siitä, että tutkimuksissa taataan eläinten myötätuntoinen käsittely. Tämä on tärkeää liikunnan ja sosiaalisesti virikkeisen ympäristön kannalta.

  • Kannatamme ajatusta ja rohkaisemme ihmisiä ottamaan lemmikeiksi erilaisissa tutkimuksissa käytettyjä koiria ja kissoja. Me myös kannustamme lemmikin omistajia tutustumaan ja ottamaan etukäteen selvää lemmikkieläimen hoidosta ennen uuden lemmikin tuomista kotiin.

  • Julkaisemme tutkimustulokset lisätäksemme tietoa ravitsemuksellisesta terveydenhoidosta ja auttaaksemme estämään sellaisten tutkimusten tarpeetonta toistamista, jotka vaativat koirien ja kissojen käyttöä.

  • Hill's käyttää vain julkisia (aiemmin julkaistuja) eläintutkimusten tietoja, tai joita tehtäessä on noudatettu Global Animal Welfare Policy -ohjeita.


[ ↑ skip to content ↑ ]