[ ↓ skip to navigation ↓ ]

Tietoturva

  1. TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ JA LAPSIA KOSKEVA TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ
  2. ERITYISHUOMAUTUS VANHEMMILLE JA HUOLTAJILLE
  3. MITÄ TIETOJA KERÄTÄÄN? MIHIN TIETOJA KÄYTETÄÄN?
  4. EVÄSTEET

OIKEUDELLINEN ILMOITUS

Hill's Pet Nutrition Limited ("Hill's") ylläpitää tätä Internet-sivustoa Internetin käyttäjien palvelemiseksi. Hill's Pet Nutrition Limitedin tai sen konserniyhtiöiden ja Colgate-Palmolive Companyn sivustoon sijoittama sisältö (kuvat ja teksti) on suojattu tekijänoikeuslainsäädännöllä ja kansainvälisillä sopimuksilla. Sivustossa esiintyvät tuotenimet, logot, nimiöt ja pakkaukset ("tavaramerkit") ovat ilmoitettaessa Hill's Pet Nutrition Inc:n, sen konserniyritysten tai sen lisenssinantajien omaisuutta. Näiden tavaramerkkien esiintyminen sivustossa ei merkitse sitä, että Hill's myöntäisi oikeuden käyttää tai jäljentää niitä. Tavaramerkkimerkinnät ilmaisevat Hill'sin aseman tavaramerkin omistajana vain Yhdysvalloissa. Tavaramerkkien tila ja merkinnät voivat vaihdella eri maissa. Tämän sivuston sisältöä saa ladata ainoastaan henkilökohtaiseen käyttöön ei-kaupallisessa tarkoituksessa. Sisältöä ei saa kopioida muulla tavoin eikä sitä saa muuttaa.

Hill's pyrkii kaikin kohtuullisin tavoin varmistamaan tietojen täsmällisyyden ja ajantasaisuuden, mutta ei anna mitään takuita niiden täsmällisyydestä tai täydellisyydestä. Lisäksi Hill's kiistää soveltuvan lainsäädännön määrittämässä suurimmassa laajuudessa kaikki tähän Web-sivustoon ja sen sisältöön liittyvät takuut ja ehdot, mukaan lukien kaikki oletetut takuut ja ehdot sekä sellaiset takuut ja ehdot, jotka liittyvät laatuun, sopivuuteen johonkin käyttötarkoitukseen, nimiöihin, oikeuksien loukkaamattomuuteen tai muihin seikkoihin.

Hill's ei kiistä tai rajoita näillä ehdoilla, mistään päinvastaisiksi tulkittavissa olevista ilmauksista huolimatta, vastuuvelvollisuuttaan Hill'sin laiminlyönneistä aiheutuvan kuoleman tai henkilövahinkojen osalta, väärinkäytösten osalta tai minkään muun vastuuvelvollisuuden osalta, jota ei soveltuvan lainsäädännön mukaan voida kiistää tai rajoittaa. Mikään näistä ehdoista ei vaikuta käyttäjien kuluttajalainsäädännössä määritettyihin oikeuksiin.

Edelliseen kappaleeseen liittyen Hill's ei missään tapauksessa ole vastuuvelvollinen (oli kyseessä sitten sopimusrikkomus, laiminlyönti tai mikä tahansa muu syy) mistään rahallisista menetyksistä, erityisistä, välillisistä ja satunnaisista vahingoista, myynti- tai liikevoiton menetyksistä, mihinkään ohjelmistoihin tai tietoihin liittyvistä menetyksistä, kykenemättömyydestä voida käyttää tietokonelaitteistoa, ohjelmistoa tai tietoja, yrityksen henkilökunnan työajan hukasta tai mistään muista epäsuorista, satunnaisista tai erityisistä menetyksistä, joita kaikesta huolimatta voisi ilmetä.

Hill'sin tähän Web-sivustoon liittyvä kokonaiskorvausvastuu käyttäjälle, niin sopimusperustaisissa, rikkomusperustaisissa, mukaan lukien rajoituksen tuottamuksellisuus, tai muissa tapauksissa, on enintään £ 250.

Hill's kiistää vastuuvelvollisuuden mistä tahansa vahingoista, jotka liittyvät käyttäjän kyvyttömyyteen käyttää Hill'sin ylläpitämää sivustoa tai siihen, että käyttäjä luottaa sivuston sisältämiin tietoihin.

Sivuston www.hillspet.com ja Hill'sin tai Hill's-konsernin muiden yritysten omistamien ja ylläpitämien toimialueiden tiettyjen linkkien napsauttaminen voi johtaa käyttäjän muihin Web-sivustoihin, joista Hillspet.com ja muut Hill'sin tai Hill's-konsernin muiden yritysten omistamat ja ylläpitämät toimialueet eivät ole missään vastuussa.

Hill's kerää tietoja, joita voidaan käyttää käyttäjän tunnistamiseen, ainoastaan silloin, kun käyttäjä vapaaehtoisesti antaa tähän suostumuksena. Hill's kohtelee näitä tietoja alla kuvatun tietosuojakäytäntönsä mukaisesti.

Käyttäjän sivustoon www.hillspet.com ja Hill'sin tai Hill's-konsernin muiden yritysten omistamiin ja ylläpitämiin toimialueisiin lähettämää materiaalia tai kommunikaatiota tai käyttäjän Hill'sille sähköpostitse lähettämiä kirjeenvaihtoa, materiaalia ja muita tietoja kuin henkilötietoja ei pidetä luottamuksellisina tietoina. Näitä tietoja voidaan vapaasti käyttää ja jäljentää missä tahansa tarkoituksessa. Erityisesti Hill'sillä on oikeus vapaasti käyttää tällaisten tietojen sisältämiä mitä tahansa ideoita, käsitteitä, tietotaitoa tai tekniikoita mihin tahansa tarkoitukseen, mukaan lukien tuotteiden kehittäminen, valmistaminen ja markkinoiminen. Kaikkien sivustoon www.hillspet.com ja Hill'sin tai Hill's-konsernin muiden yritysten omistamiin ja ylläpitämiin toimialueisiin lähetettyjen tietojen pitää olla totuudenmukaisia, ne eivät saa loukata muiden oikeuksia ja niiden on oltava oikeita.

Hill's pidättää oikeuden milloin tahansa vetää pois myynnistä sivustossa www.hillspet.com ja Hill'sin tai Hill's-konsernin muiden yritysten omistamissa ja ylläpitämissä toimialueissa viitattuja tuotteita ja muuttaa tätä oikeudellista ilmoitusta.

↑ takaisin alkuun

TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ JA LAPSIA KOSKEVA TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ

Hill's kunnioittaa sivustonsa käyttäjien yksityisyydensuojaa. Tietosuojakäytäntömme on kuvattu alla. Tietosuojakäytäntöä voidaan muuttaa Internet-tekniikan muuttuessa. Kaikista muutoksista ilmoitetaan välittömästi näillä sivuilla.

↑ takaisin alkuun

ERITYISHUOMAUTUS VANHEMMILLE JA HUOLTAJILLE

Hill's kunnioittaa lasten yksityisyydensuojaa. Hill's ymmärtää, että lasten sähköpostin- ja Internet-käyttöön liittyy erityisiä huolenaiheita yksityisyyden ja tietosuojan osalta.

Hill's pyrkii noudattamaan Children's Advertising Review Unitin ("CARU:n") Internet-mainontaa ja online-palveluita koskevia suosituksia, mukaan lukien henkilötietojen keräämistä alaikäisiltä koskevat suositukset. Hill's muistuttaa ja kannustaa vanhempia tarkkailemaan lastensa Internetin käyttöä. Vanhemmat voivat auttaa lasten yksityisyydensuojan turvaamisessa varmistamalla, että lapset eivät koskaan lähetä sähköpostia tai henkilötietojaan tähän tai mihinkään muuhun sivustoon ilman vanhempien suostumusta.

↑ takaisin alkuun

MITÄ TIETOJA KERÄTÄÄN? MIHIN TIETOJA KÄYTETÄÄN?

Tietoja, joiden avulla sivuston käyttäjä voidaan tunnistaa, kerätään ainoastaan silloin, kun käyttäjä vapaaehtoisesti antaa tähän suostumuksena. Käyttäjän henkilöllisyyden ilmaisemia tietoja kerätään ainoastaan siinä tarkoituksessa, että käyttäjille voitaisiin toimittaa vastauksia yritystä koskeviin kysymyksiin, että käyttäjille voitaisiin lähettää yrityksen materiaalia, esimerkiksi esitteitä, ja että kilpailujen tai kampanjoiden voittajiin voitaisiin ottaa yhteyttä. Sähköpostiosoitteita tai muita henkilötietoja ei käytetä mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin vastaamiseksi käyttäjän lähettämään pyyntöön tai viestiin. Tietoja ei käytetä yrityksen sisäisesti eikä niitä luovuteta millekään Hill's-konsernin ulkopuoliselle taholle muutoin kuin tässä erityisesti määritetyissä tapauksissa.

Kun käyttäjä saapuu sivustoon, Web-palvelimemme tunnistaa automaattisesti käyttäjän IP-osoitteen (tietokoneen Internetissä käyttämän yksilöllisen osoitteen). IP-osoitteita käytetään apuna sivuston hallinnassa ja demografisten tietojen keräämiseksi sivuston kokonaiskäytöstä.

Toisinaan sivusto sisältää tietoja Hill'sin järjestämistä tai Hill'sin yhdessä jonkin muun Internet-yrityksen kanssa järjestämistä arvoinnoista tai muista myynninedistämiskampanjoista, joihin käyttäjä voi joissakin tapauksissa osallistua sähköisesti. Tässä tapauksessa Hill's ja/tai Hill'sin valtuuttamat edustajat käyttävät käyttäjän antamia tietoja hänen suostumuksellaan kampanjan toteuttamisessa (esimerkiksi yhteyden ottamiseksi voittajiin) sekä Hill'sin ja yhteisarvonnan tukijoiden tuotteiden tai palveluiden tarjoamisessa. Lisäksi voidaan kerätä demografisia ja muita tietoja markkinatutkimuksen, mainonnan ja myynninedistämisen tarpeisiin.

Sivustossa käyttäjälle tarjottaviin palveluihin liittyen käyttäjän antamia tietoja voidaan siirtää Euroopan talousalueen (ETA:n) ulkopuolella sijaitseviin maihin. Näin voi esimerkiksi tapahtua silloin, jos mikä tahansa palvelimistamme sijoitetaan ETA-alueen ulkopuoliseen maahan tai jokin palveluntarjoajistamme sijaitsee ETA-alueen ulkopuolisessa maassa. Hill's voi myös jakaa tietoja eri puolilla maailmaa sijaitsevien konserniyritystensä välillä. Näihin yrityksiin sisältyy myös Hill's Pet Nutrition Inc. Yhdysvalloissa. Näissä maissa ei ehkä ole samanlaista tietosuojalainsäädäntöä kuin ETA-maissa.

↑ takaisin alkuun

EVÄSTEET

Monien muiden yritysten tavoin myös Hill's käyttää evästetekniikkaa, jossa palvelimet tallentavat erikoiskoodia käyttäjän tietokoneeseen. Näin saatujen tietojen avulla voidaan seurata jatkuvasti sivuston käyttäjien kokonaismäärää ja tunnistaa käyttäjien käyttämät Internet-selaimet (esimerkiksi Netscape ja Internet Explorer) ja käyttöjärjestelmät (esimerkiksi Windows ja MacIntosh). Näitä tietoja käytetään ainoastaan Web-sivuston parantamiseen ja sivuston käyttökelpoisuuden kehittämiseen. Hill's ei missään olosuhteissa käytä näitä tietoja käyttäjien tunnistamiseen eikä yhdistä näitä tietoja mihinkään henkilötietoihin, jotka käyttäjä on vapaaehtoisesti antanut sivustoon.

NAUTI WEB-SIVUSTOSTAMME!

↑ takaisin alkuun

[ ↑ skip to content ↑ ]