Eläinten hyvinvointia koskeva lausunto

white horizon

Hill's Pet Nutrition on sitoutunut kestävään kehitykseen ja pyrkii myönteisiin vaikutuksiin kaikessa toiminnassaan, mukaan lukien eettisten ja vastuullisten eläinten hyvinvointikäytäntöjen edistäminen omalla toimialallaan. Olemme sitoutuneet korkeisiin eläinten hyvinvointia koskeviin periaatteisiin ja tuomitsemme jyrkästi eläinten huonon kohtelun.

Pyrimme avoimuuteen ja yhteistyöhön tavarantoimittajiemme kanssa tuottaaksemme myönteisiä tuloksia yhteiskuntaa ja ympäristöä ajatellen. Lisäksi tunnustamme muiden keskeisten sidosryhmien, kuten kansalaisjärjestöjen, valtion hallintoelinten ja tutkijoiden, korvaamattoman roolin merkityksellisen muutoksen aikaansaamisessa. Kumppanuudet näiden ryhmien kanssa ovat välttämättömiä ratkaistaessa lemmikkieläinten ruoka-alalle ominaisia systeemisiä ongelmia ja luotaessa yhteisvoimin kestävämpää tulevaisuutta koko alalle.

Hill's Europe ja eurooppalaiset tavarantoimittajamme noudattavat kansainvälisesti tunnustetun tuotantoeläinten hyvinvointikomitean viittä vapauden periaatetta.
Lisäksi olemme ryhtyneet useisiin muihin toimenpiteisiin tukeaksemme eläinten hyvinvointia edistäviä toimia. Näitä ovat:

 • Erityinen työntekijäryhmä: Ryhmä kokoontuu säännöllisesti, asettaa tavoitteita ja edistää raaka-aineita koskevan avoimuuden, vastuullisen hankinnan ja kestävyyden parantamista kaikkien eläinlajien osalta. Ryhmään kuuluu eläinten hyvinvoinnin asiantuntijoita, kestävän kehityksen johtajia ja muita toiminnallisia asiantuntijoita. Kun saavutamme virstanpylväitä lähitulevaisuudessa, olemme sitoutuneet kertomaan edistymisestämme julkisesti.

 • Tavarantoimittajasuhteet: Suhteet tavarantoimittajiin ovat ratkaisevan tärkeitä. Olemme kehittäneet ja vaalineet pitkäaikaisia suhteita huolellisesti valittuihin tavarantoimittajiin, jotka noudattavat tiukkoja eläinten hyvinvointia, laatua ja elintarvikkeiden turvallisuutta koskevia standardejamme. Myönnämme, että eläinten hyvinvointia koskevien muutosten toteuttaminen vie aikaa. Teemme yhteistyötä tavarantoimittajien kanssa varmistaaksemme, että voimme yhdessä edistää eläinten hyvinvointia.

 • EU:n eläinten hyvinvointia käsittelevä foorumi / viisi osa-aluetta: Yksi tärkeimmistä tavoitteistamme on edistää aktiivisesti vapaaehtoisten sitoumusten kehittämistä ja käyttöä eläinten hyvinvoinnin parantamiseksi edelleen. Seuraamme EU:n eläinten hyvinvointia käsittelevän foorumin asiantuntijaryhmää, joka vaikuttaa eläinten hyvinvointiin merkittävällä tavalla. Myönnämme myös, että eläinten hyvinvointia on parannettava nykyisestä viidellä osa-alueella, ja keskustelemme parhaillaan tavarantoimittajien kanssa näistä kysymyksistä.

 • Eurooppalaisen eläinten hyvinvointia koskevan lainsäädännön noudattaminen: Pyrimme noudattamaan uusia lakeja jo ennen täytäntöönpanon määräaikoja.

 • Yhteistyö alalla: On tärkeää, että lemmikkieläinten ruokateollisuus kokonaisuudessaan parantaa eläinten hyvinvointia kestävällä ja pysyvällä tavalla. FEDIAF:n jäsenenä pyrimme edistämään eläinten hyvinvointiin liittyviä kysymyksiä.

 • Vaihtoehtoisiin proteiineihin panostaminen: Tutkimme jatkuvasti yhteistyökumppaneidemme kanssa uusia tekniikoita, jotta voimme tarjota kestävämpiä ainesosaratkaisuja lemmikkieläinten ravitsemukseen, mukaan lukien käymisen avulla kehitetyt proteiinit ja hyönteisproteiinin käyttö.

 • Kestävästi hankitut kalatuotteet: Tuotteissamme käytetty kala on peräisin yksinomaan kestävästi pyydettyä tai kasvatettua kalaa tuottavilta toimittajilta, joilla on Aquaculture Stewardship Council-, Marine Trust- ja Friends of the Sea -sertifiointi.

 • Siipikarjatuotteita koskeva sitoumus: Vuoden 2024 loppuun mennessä hankimme 100-prosenttisesti häkittömien kanojen munia ja kananmunatuotteita toimittajilta Euroopassa kuiva- ja märkäruokiin käytettäväksi, mikä kattaa suurimman osan tuotteistamme Euroopassa.

  Pyydämme kaikkia Euroopassa toimivia tavarantoimittajiamme täyttämään kaikki eurooppalaisen kanoja koskevan sitoumuksen kriteeritviimeistään vuonna 2026. Arvioimme jatkuvasti muita inhimillisiä periaatteita, jotka ovat tasapainossa ajankohtaisten ja olemassa olevien eläintautiriskien kanssa.

  Vaikka toimitusketjun muutosten harkittu toteuttaminen vie aikaa, sitoudumme jatkuvaan yhteistyöhön maailmanlaajuisen toimitusverkostomme kanssa, jotta eläinten inhimillisessä kohtelussa tapahtuisi tehokkaita myönteisiä muutoksia.

 • Muita eläinperäisiä ainesosia koskeva sitoumus: Kehitämme parhaillaan eläinten hyvinvointia koskevia hankintastandardeja muille tuotteissamme käytetyille ainesosille, kuten sian- ja naudanlihalle, ja kerromme edistymisestä niiden suhteen vuonna 2024.

Tavoitteenamme on yhdessä toimituskumppaneidemme kanssa luoda parempi tulevaisuus ihmisille, eläimille ja koko planeetalle, ja pyrkimyksemme keskittyä jatkossakin eläinten hyvinvointiin on tärkeä askel tällä matkalla.